Δόξα εν υψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη

Κατηγορία: ΕορτέςΧριστούγεννα Σχόλια: Δεν υπάρχουν σχόλια

Δόξα εν υψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη

Σε λίγες μέρες έρχεται η μέρα που εορτάζεται σχεδόν σε όλο το κόσμο, η ημέρα των Χριστουγέννων.
Όλοι περιμένουν εναγωνίως την ημέρα αυτή, τρέχουν για ψώνια, αγοράζουν καινούργια ρούχα και παπούτσια, κάνουν δώρα, τρώνε, πίνουν, μεθάνε και γλεντάνε. Μουσικές και τραγούδια ακούγονται παντού, λαμπιόνια αναβοσβήνουν και όλοι στολίζουν δέντρα και εύχονται “χρόνια πολλά”.

 
Ας βάλουμε, όμως, τα πράγματα σε μια σειρά.
Η ύπαρξη του Ιησού Χριστού δεν ξεκινά με τη γέννησή του στον κόσμο αυτό. Όπως ο Ιωάννης γράφει στην αρχή του ευαγγελίου του:

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.
Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.
Πάντα δι’ αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν.
Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων.
Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό….
… Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι’ αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν.
Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν…
…Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.

Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε πάντων, μέσω Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, σε Αυτόν ήταν (και είναι) η ζωή και τελικά Αυτός, έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας.
Επομένως, ένα ερώτημα γεννιέται. Πότε γεννήθηκε ο Χριστός;
Η απάντηση είναι μια. Προϋπήρχε. Δεν γεννήθηκε με τη στενή έννοια που το μικρό ανθρώπινο μυαλό μας χωράει, αλλά ενσαρκώθηκε, έλαβε μορφή ανθρώπου, ο Πλάστης ταπείνωσε τον εαυτό Του κι έγινε σαν το πλάσμα για να μπορέσει να πλησιάσει το δημιούργημά Του, τον άνθρωπο.

Ένα πράγμα που απεχθάνεται ο Θεός και το οποίο εύκολα θα δει κάποιος διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, είναι οι εορτές. Ο Θεός είχε παραδώσει στους ανθρώπους (στην προκειμένη περίπτωση στους Ισραηλίτες μιας και η Παλαιά Διαθήκη απευθυνόταν σ’ αυτούς) συγκεκριμένες εορτές που έπρεπε να ακολουθούν και βδελυττόταν όλες τις άλλες που οι άνθρωποι από μόνοι τους κατασκεύαζαν “γλυκοκοιτάζοντας” τους παγανιστικούς εορτασμούς των ειδωλολατρών.

Ένας λόγος για τον οποίο στο ευαγγέλιο δεν αναγράφεται πουθενά η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του Ιησού Χριστού είναι αυτός. Ο Ιησούς ουδέποτε θέλησε να εορτασθεί η ενσάρκωσή του ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα πλην της ημέρας της σταυρικής Του θυσίας. Και ο “εορτασμός” τον οποίο μας παρήγγειλε ο Ιησούς ήταν η Θεία Κοινωνία.

Και λαβών άρτον, ευχαριστήσας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς, λέγων· Τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών διδόμενον· τούτο κάμνετε εις την ιδικήν μου ανάμνησιν.
Ωσαύτως και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον.
(Λουκάς 22 : 19-20)

Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ’ ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας έκοψε και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου.
Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου.
Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού.
(Α’ προς Κορινθίους 11: 23-26)

Καλά όλα, θα αναρωτηθεί κάποιος, τότε τα Χριστούγεννα γιατί τα γιορτάζουμε; Εδώ έρχεται η ιστορία να μας απαντήσει και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι τα Χριστούγεννα δεν έχουν καμία σχέση με Χριστιανική εορτή αλλά πρόκειται για παγανιστικούς εορτασμούς στους οποίους κάποιοι φόρεσαν Χριστιανικό προσωπείο…

Παρακάτω, παραθέτω πολύ ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την παγκόσμια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia:

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης, τόσο ο Ιησούς Χριστός όσο και οι μαθητές του δεν γιόρταζαν γενέθλια ανθρώπων, και ο ίδιος ζήτησε ρητά από τους ακολούθους του να τηρούν την ανάμνηση του θυσιαστικού θανάτου του. (Λουκ. 22:19, 20). Επίσης, οι Ιουδαίοι απέρριπταν τον εορτασμό των γενεθλίων καθώς θεωρούνταν παγανιστική συνήθεια και αυτή τη στάση ακολούθησαν και οι Χριστιανοί κατά τους δύο πρώτους αιώνες της χριστιανικής εκκλησίας. Μάλιστα, κατά τον 3ο αιώνα, ο Ωριγένης πίστευε ότι «ὁ φαῦλος τὰ γενέσεως ἀγαπῶν πράγματα ἑορτάζει γενέθλιον» και ότι «ἐπ΄ οὐδεμιᾶς γραφῆς εὕρομεν ὑπὸ δικαίου γενέθλιον ἀγομένην».

Άρα η πρώτη Εκκλησία ουδέποτε γιόρτασε Χριστούγεννα ή γενέθλια (γενικότερα) μιας και επρόκειτο για παγανιστικό έθιμο!

Όπως ειπώθηκε, οι πρώτοι Χριστιανοί, δεν γιόρταζαν γενέθλια ανθρώπων, πιθανώς λόγω της σχέσης των γενεθλίων με την αστρολογία και τη μαντεία, παγανιστικές συνήθειες της εποχής και ίσως για λόγους αποστασιοποίησης από τις γενέθλιες εορτές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων αλλά και άλλων θεοτήτων που συνηθιζόταν επί αιώνες να γιορτάζονται τα γενέθλιά τους. Τον 3ο αιώνα, με τις ριζικές αλλαγές που επήλθαν στην Εκκλησία από τον ηλιολάτρη αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, φαίνεται πως παραμερίστηκαν οι αντιρρήσεις όσον αφορά τον εορτασμό των γενεθλίων του Χριστού-Θεού, κατά το πρότυπο του εορτασμού των γενεθλίων του θεού Ήλιου στις 25 Δεκεμβρίου. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό έγινε καθώς η πλειονότητα των Χριστιανών ήταν πλέον Εθνικοί (μη Ιουδαίοι), οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους νομοταγείς Ρωμαίους για τους οποίους τα γενέθλια ήταν απλά μέρος της κουλτούρας τους.

Ο ηλιολάτρης αυτοκράτορας Κωνσταντίνος έχει ανακηρυχθεί Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία!

Μία από τις πολλές ερμηνείες για τον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού, αναφέρεται στην επιθυμία του Χριστιανισμού να εκχριστιανίσει σκόπιμα τις αρχαίες ειδωλολατρικές γιορτές όπως τη μεγάλη εθνική εορτή του “ακατανίκητου” θεού Ήλιου (Dies Invictis Solis) και τον εορτασμό των γενεθλίων του Μίθρα που ήταν διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο εορτασμός αυτής της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Χριστού έπρεπε να συντελέσει στον εξοβελισμό σημαντικών παγανιστικών (μη χριστιανικές) γιορτές που τηρούνταν εκείνον τον καιρό, όπως τα Σατουρνάλια και τα Μπρουμάλια.

Με λίγα λόγια, ειδωλολατρικές εορτές “βαφτίζονται” ως Χριστιανικές!

Ένας πρακτικός λόγος που θέτει υπό αμφισβήτηση ότι ο Χριστός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τις Γραφές οι βοσκοί στη Βηθλεέμ είχαν τα κοπάδια τους στην ύπαιθρο, όταν ο άγγελος Κυρίου τους ανήγγειλε τη γέννηση του Σωτήρα. Στα εύκρατα κλίματα, οι χειμερινοί μήνες είναι παγεροί, κάνει πολύ κρύο και πέφτουν πολλές βροχές. Γι’ αυτόν τον λόγο οι βοσκοί με τα κοπάδια τους δεν βρίσκονται στην ύπαιθρο, αλλά στα χειμαδιά τους.

Μέχρι και η ημερομηνία είναι ανακριβής λοιπόν…

Όλοι αυτοί οι εορτασμοί, λοιπόν, τι σχέση έχουν με το Χριστιανισμό; Καμία απολύτως.
Ο Ιησούς ενσαρκώθηκε μέσα σε μια φάτνη (στάβλο) διωκόμενος από τον Ηρώδη ο οποίος φοβήθηκε μήπως χάσει τον θρόνο του. Ο Ιησούς, ουδέποτε έζησε κοσμικά και πάντα ερχόταν σε ρήξη με τα συστήματα των παραδόσεων που είχαν εγκαθιδρύσει οι τότε εκπρόσωποι της θρησκείας.
Ο Ιησούς δεν γιόρτασε ποτέ τα γενέθλιά Του, δεν έβαλε σε κανένα δέντρο στολίδια ούτε αντάλλαξε δώρα με τους μαθητές Του.

Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να καλέσει τον άνθρωπο σε μετάνοια, να του δείξει το δρόμο για την επανένωση με τον Πατέρα και να πληρώσει ο ίδιος το αντίτιμο της αμαρτίας που είναι θάνατος. Σταυρώθηκε για να μας σώσει. Ενσαρκώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε για να ζήσουμε, όχι μια ζωή με λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, αλλά μια ζωή πλημμυρισμένη από το Φως το αιώνιο. Ενσαρκώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε όχι για να τρέχουμε για ψώνια, να κάνουμε δώρα ο ένας στον άλλο και να ανταλλάσσουμε ευχές, αλλά για να απολαύσουμε τη δωρεά της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής.

Αφήστε μια απάντηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.